Sorry for the inconvenience, but this article is not available in English. Please contact us for more info.

Träskulpteringsinformation

Här har vi samlat lite information och referenser som efterfrågats under sommarkursen. Hör gärna av dig om det är någon information som du saknar!

Verktyg för arbete med träskulptur

Verktyg för arbete med träskulptur

Här följer en lista på användbara verktyg med sammanfattningar av hur de används:

Täljkniv

Med en täljkniv formar du träet på fri hand. Täljning sker i rät eller sned vinkel mot ämnets fibrer. Vid täljning är det viktigt ur effektivitets- och säkerhetssynpunkt att verktyget är välslipat.

Bågsåg

Bågsåg är en typ av handsåg vars sågblad späns mellan sågens ändar. Den sågar både vid skjut och drag och lämpar sig till ämnen i större dimensioner.

Japansåg

Japansåg eller dragsåg, är en typ av såg som (till skillnad från en fogsvans) sågar vid drag. Eftersom bladet inte behöver stå emot tryck kan det göras tunnare och ger ett fint snitt.

Borrsväng och borrmaskin

Borrsväng är ett handverktyg med en vridbar bröstplatta som stöds mot kroppen vid borrning.

Borrmaskin är ett maskinverktyg som istället drivs med elektricitet.

Borr

Borr finns i flera varianter och används för att skapa hål. Borren är oftast försedd med en spiral eller annan mekanism för att bryta och transportera bort spån. För träbearbetning är spiralborrar vanligast och de används i borrsväng och borrmaskin.

Bildhuggarjärn

Bildhuggarjärn ser har olika utformningar beroende på vilken form som skall skulpteras. Det finns u-formad, flat eller v-formad egg och bildhuggarjärnet finns i flera olika storlekar. Det används för att bearbeta trä genom att karva i rät eller sned vinkel mot ämnets fibrer. Det går även att klyva mindre dimensioner med ett bildhuggarjärn med flat egg. Den används ofta i kombination med träklubba.

Träklubba

Träklubba eller bildhuggarklubba används för att driva träsnidarjärnet framåt i träämnet.

Träsnittsjärn

Träsnittsjärn används för linoleum- och träsnitt men fungerar som ett fint komplement till bildhuggarjärnet, då träsnittsjärnet är litet och fungerar bra till detaljer.

Rasp

Rasp är en grov fil för att avverka trämaterial. Raspar finns med flat, halv runt eller runt tvärsnitt.

Slippapper

Slippapper är belagt med slipkorn och används vid slipning. Ju grövre korn som slippapperet har ju mer material avverkar pappret och ju fler och finare korn slippappret har ju slätare blir den slipade ytan.

Bryne

Bryne eller brynsten används för skärpning (bryning) av eggar. Kornen i brynet finns i olika storlekar där större korn ger grövre slipning. Ofta används flera olika brynen för att slipa en egg, från grovt bryne med stora korn, till allt finare bryne med fler och mindre korn.

Om trä som material

Det finns flera saker att funder kring vid val av träämne till skulptur. Ska skulpturen klara av att stå utomhus och stå pall mot fukt och röta? Hur mjukt är träet att arbeta i med ett skärande verktyg? Har träämnet en struktur av kvist och annat som påverkar formen på skulpturen? Träet är ett levande material som bär på en historia om sin uppväxt och välj därför material med magen. Av de träslag som växer i Norden är hör lind och asp till de mera följsamma och används gärna till träskulptur. Hårda träslag som ek och en tål röta bra sliter mer på eggen på skärande verktyg. Vi listar några tips på böcker för fördjupning i ämnet i slutet av denna artikel.

Att torka trä

Skiss med information om torkning av trä

Rått trävirke innehåller en stor mängd vatten. Det påverkas av omgivningens fukt och sväller på sommaren och krymper på vintern.

När rått trävirke torkar börjar det krympa. Krympningen blir dock olika i olika riktningar. I fiberriktningen är krympningen obetydlig medan den i tvärriktningen är många gånger större. Torkar virket ojämnt bildas vanligtvis sprickor, speciellt i grova dimensioner. Det är därför mycket viktigt att hålla kortsidorna på virket fuktiga i början av torkningen. Genom att måla dem med trälim, färg eller vax stoppas vattnet från att avdunsta.

Limmar på ändträet för att sänka torkhastigheten
Om man vill skulptera i fuktigt virke kan man även försegla arbetsstyckets ändträ under pågående arbete.

Randbarka eller barka av virket beroende på hur snabbt du vill att det ska torka. Låt sedan virket torka utomhus på ventilerad plats, skyddat från fukt. För att komma ner till en lägre fuktmängd krävs mellan 3-8 månaders torkning beroende på årstiden. Efter ett år utomhus har förmodligen de flesta spänningarna i virket försvunnit. Vid friluftstorkningen torkar inte virket tillräckligt för att inte spricka eller ändra form när det kommer in inomhus. Därför måste virket torkas inomhus ytterligare en tid före användning.

Laga sprickor

Om det uppkommit sprickor under torkningen kan dessa lagas när träet är helt torrt. Använd spån eller såga och tälj kilar av samma träslag som det spruckna stycket och pressa dessa ner i sprickan tillsammans med trälim. När limmet torkat kan träet som sticker upp ur sprickan täljas bort.

Täljer till en kil
Till en större spricka sågas eller täljs en passande kil till av samma träslag som arbetsstycket.
Limmar fast en kil i en spricka
Kilen anpassas till sprickan och limmas sedan på plats.
Slår fast en kil i en spricka
Slå gärna på kilen med en klubba för att säkerställa att den går ned i botten på sprickan.

Sammanfogningar

Beroende på de egenskaper som en träskulptur behöver ha bör man planera val av virke och placeringen av skulpturen i materialet. Att arbeta med fiberriktningen är enklare än att arbeta genom den. Vid utstickande delar oavsett dimension bör fiberriktningen följa långsidan. Detta betyder att man ofta behöver göra sammanfogningar i träskulpturen. Det finns många sätt att göra dem på och valet av sammanfogning bör anpassas av de egenskaper som skulpturen skall ha. Gedigna trämöbler innehåller mängder av bra lösningar för träskulptur och är en bra källa för inspiration.

Säkerhet

Skärskyddshandskar

Skärskyddshandskar

Skärskyddshandskar har verkligen inte alltid varit en självklarhet för oss trots att vi arbetat mycket med skärande handverktyg. Under större delen av våra liv har vi då och då skurit oss i fingrar och andra kroppsdelar och tänkt att detta varit en del av de risker man får ta i arbetet med skarpa verktyg. Sedan upptäckte vi skärskyddshandskar! Nu är de en självklarhet i allt arbete med vassa verktyg. Även om ett skärsår förhoppningsvis inte ger några bestående men så är det väldigt störande att behöva avbryta arbetet för omplåstring, och djupa skärsår kan ta lång tid på sig att läkas. Kort sagt så rekommenderar vi verkligen användandet av skärskyddshandskar så ofta som det är praktiskt möjligt, och för våra kursdeltagare är detta ett krav.

Skyddsskor

Under kursen arbetar deltagarna med kortare stycken av stockar, och risken för allvarliga fotskador är inte stora. Därför är skyddsskor inte ett krav under våra kurser, men något som vi varmt rekommederar att ta med!

Vid arbete på arbetsplattformen rekommenderar vi smidigare skor, som till exempel tunna gympaskor. Detta för att du behöver ha möjlighet att hålla fast arbetsstycket mot mothållet med dina fötter. Skyddsskor kan dock med fördel användas under de moment där vi hanterar och flyttar stockar, samt vid närvarande vid trädfällning och kvistning.

Ergonomi

Vid arbete med handverktyg är det viktigt att vara observant på eventuella tecken på överansträngning. Vid täljning och huggning är det lätt att överanstränga handlederna. Detta kan bero på allt för intensivt, ensidigt arbete eller en felaktig arbetsställning.

Arbete med klubba och bildhuggarjärn

Slår med träklubba på bildhuggarjärn

När man arbetar med bildhuggarjärn och klubba är det ytterst viktigt att slå med rätt teknik för att undvika överbelastning av handled och arm:

Vanliga skador

Karpaltunnelsyndrom och tennisarmbåge är två ofarliga men potentiellt mycket störande problem som är vanliga vid överansträngning i samband med arbete med handverktyg.

Karpaltunnelsyndrom börjar oftast med domningar på lillfingersidan av handen, ofta på natten. Domningarna beror på att nerver som passerar genom handleden blir klämda. Karpaltunneln är en kanal för nerver och senor som ligger mellan ben och ledband i handleden. Vid överansträngning av handen kan utrymmet för senorna och nerverna minska, vilket får till följd att de kläms och orsakar karpaltunnelsyndrom.

Problem med karpaltunneln går ofta över av sig själv vid vila. Vid långvariga eller svåra problem så kontakta din vårdcentral för ytterligare råd och eventuell behandling.

Tennisarmbåge uppstår även den vid överansträngning av armen och har följande symptom:

Avlasta den utsatta kroppsdelen vid överansträngning

Vid samtliga problem med överansträngning så är grundregeln att minska belastningen och undvika rörelser som gör ont. När du får ont så innebär det ju oftast att du belastar just de platser som blivit överansträngda igen. Försöka alltså istället att hitta ett alternativt arbetssätt, kanske ett annat grepp om verktyget eller en annan arbetsställning, om du behöver fortsätta arbeta.

Träna armens sträckmuskler vid tennisarmbåge

Vid tennisarmbåge är det bra att träna handleden och armens sträckmuskler:

  1. Lägg armen på ett bord eller armstöd så att handen sticker ut utan stöd. Håll något som väger cirka 1–2 kilo i handen, till exempel en plastdunk fylld med 1–2 liter vatten.
  2. Börja med att hålla handen med vikten rakt ut från bordsskivan så att handleden är helt rak.
  3. Sänk sedan vikten långsamt under cirka 5 sekunder tills handleden är helt avslappnad.
  4. Höj sedan vikten snabbt till utgångsläget så att handleden är rak igen. Det är bara på vägen ned som det är viktigt att träna, så på uppvägen kan du gärna hjälpa till med din andra hand för att avlasta armen.

Uppvärmning

Under kurserna så värmer vi upp med tre små övningar för att förebygga skador på handlederna. En bra utgångspunkt är att göra varje rörelse 10 gånger och sedan gå vidare till nästa (i videon visas varje rörelse endast tre gånger).

Förebyggande träning

All form av styrketräning, sport, dans eller liknande stärker kroppen och ökar kroppsmedvetenheten och förebygger på så sätt skador! Pröva till exempel föjande övningar:

Inköpsställen

Lindplankor: Isaks ädelträ säljer bland annat lindträ i plankor.

Brynen: Knivbutiken i Vrå har ett bra utbud av kvalitetsbrynen av olika typer.

Referenslitteratur

Sundqvist, Jögge. (2016). Slöjda i trä. Stockholm: Natur och kultur.

Dahlberg, Torbjörn. (2004). Nordiska träd och träslag. Stockholm: Stiftelsen Arkus.