Kurser och föreläsningar

Samtliga kurser genomsyras av vår undervisningsfilosofi som kan sammanfattas i nedanstående punkter:

Vi fokuserar på lusten och glädjen i det sensuella utforskandet av världen snarare än slutresultatet.

Vårt mål är att vid varje kurs skapa en miljö där det inte finns några misslyckanden. Vi arbetar aktivt med att sänka prestationskraven, till exempel genom tidsbegränsningar och arbete i förgängliga material som obränd lera eller vattenteckning. Vi tror på konst och kultur som en berikande och livgivande kraft.

Vi delar med oss av konkreta metoder som underlättar i arbetet eftersom vi tror att hantverk och tradition lägger grunden för ett fritt, samtida uttryck.

En stark och levande tradition är ett kontinuerligt skapande i nuet, en outsinlig källa till nyskapande. Konkreta arbetsmetoder underlättar i de hantverksmässiga momenten och ger utrymme för det som är verkligt viktigt i kultur – kreativitet och uttryck!

Om du ger någon bönor så kan den äta sig mätt, men om du visar hur den kan odla sina egna så behöver den aldrig vara hungrig igen.

Vi vill inte bara lära ut något, vi vill också lära ut hur man själv kan utvecklas vidare utan oss. Ett konkret exempel är när vi under våra dockteaterkurser visar ett sätt att snurra en träpinne med tre fingrar. Övningen är enkel, men ger redan efter några dagar en markant ökad koordinationsförmåga hos handens fingrar – något som uttökar uttrycksmöjligheterna vid dockspel.

Kurs i grundläggande tekniker för träskulptering

Student arbetar med bildhuggarjärn i en stock.

Ålder: 15 år och uppåt
Tidsåtgång: 1 vecka i originalutförandet, men kan även göras som en tvådagarskurs.

Kurs i grundläggande tekniker för träskulptering är en sjudagars sommarkurs med mycket praktiskt arbete som är tänkt att ge dig en flygande start som träskulptör!

Läs mer …

Taiwanesisk handskdocksspelteknik

En handskdocka springer

Ålder: Kursen har dels hållits för deltagare 11-13 år, dels för vuxna.
Tidsåtgång: Totalt 2 timmar uppdelat på två tillfällen.

Lär dig taiwanesisk handskdocksspelteknik i denna endagskurs. Du lär dig de grundläggande rörelser som kombineras för att skapa komplexa koreografier.

Taiwanesisk handskdocksteater är en fantastisk teaterform med en flerahundraårig tradition. Med hjälp av enkla koreografiska byggstenar som en armrörelse eller ett steg kan man bygga upp koreografier som en dans eller en tvekamp.

Vi värmer upp kroppen och lär oss några träningstekniker för att förbättra handens koordination.

Deltagarna lär sig de olika grundläggande rörelserna som används för ge dockan liv och sätter i par samman en enkel koreografi. Som avslutning får alla prova att spela sin koreografi på dockteaterscenen under handledning.

Kursen har bland annat hållits för studenter på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och på Dazhi High School, Taipei. Kursen kan anpassas för efter ålder, förkunskaper och intressen.

Du kan läsa mer om våra aktuella föreställningar här.

Tolkingar av ett steg

Någon använder fötterna för att sätta ett avtryck på ett papper.

Ålder: 11-13 år
Tidsåtgång: Totalt 3,5 timmar uppdelat på två tillfällen

I seminariet Tolkningar av ett steg arbetar deltagarna med olika sätt att tolka "ett steg taget av en människa". Deltagarna utforskar under intensiva former olika sätt att avbilda (teckna, skulptera, fotografera, filma), återskapa (härma, spela med en docka), registrera (genom att mäta stegets hastighet i olika delar av rörelsen) och ta avtryck (bläckindränkt fot) av steget.

När vi prövar olika sätt att betrakta och tolka samma skeende utvidgar vi våra uttrycksmöjligheter, och får bättre förutsättningar för att förstå och betrakta samtidskonst.

Kursen mynnar inte ut i någon färdig produkt eller utställning, utan fokuserar istället på lusten i det förutsättningslösa utforskandet.

Tuschmåleri utan kramp

Sorkfjord image

Ålder: Kursen anpassas efter deltagarna.
Tidsåtgång: Minimum 3 timmar

Tuschmåleri är en billig, snabb och rolig teknik med fantastiska uttryckmöjligheter för att skapa målningar i stora format. I olika spädningar ger tuschen möjlighet att uttrycka allt från den mest subtila, knappt synbara gråton till den djupaste svärta. Med målning vått i vått lever bläcket sitt eget liv på pappret och målaren måste till stor del överlämna kontrollen till materialet. På torrt papper lämnar penseln distinkta linjer som stannar där de målats. Dessa två ytterligheter kan kombineras och gör att tuschmåleriet är en otrolig teknik för alla temperament.

Vi målar på mycket tunt mullbärspapper. Om kursen genomförs med deltagare över ca 15 år kan vi på slutet tillsammans montera målningarna på tjockare papper med hjälp av ett lim vi tillverkar själva. Detta moment kräver dock stor koncentration och engagemang, och vi rekommenderar att det utesluts om kursen genomförs i större grupper med yngre deltagare.